Håndværkerfradrag 2016-2017

Energirådgivning

Energitilskud

Håndværkerfradrag

I 2016 og 2017 bliver håndværkerfradragsordningen ændret til en ordning med et grønnere sigte.

Det betyder, at der bliver indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. Fx er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser med grønt sigte giver fradrag på op til 12.000 kr.

Energirådgivning til energiforbedringer
Du kan kun få fradrag, hvis der foreligger en skriftlig rapport eller lignende som dokumentation for rådgivningsydelsen.

Fradraget omfatter ikke lønudgifter til tilstands- og energimærkerapporter, som udarbejdes i forbindelse med salg af bolig.

Uddrag af ny liste over godkendte ydelser i 2016 og 2017

 • Energirådgivning
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Digital infrastruktur

 • Tilslutning til bredbånd:
 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Kilde www.skat.dk

Den komplette liste findes på skats hjemmeside under “Skat.dk/borger/fradrag