Din lokale energirådgiver

Energirådgivning med “No cure – no pay”

Energirådgivning

Energitilskud

Håndværkerfradrag

Hvis du i din virksomhed ønsker at sænke dit energiforbrug, er et struktureret samarbejdet med Muchitsch ApS’s energirådgivere en oplagt mulighed. Den mest effektive måde at starte på er ved at indgå en energioptimeringsaftale. Den definerer rammerne for samarbejdet og gør det lettere at koordinere indsatsen mod overflødigt energiforbrug.

Energibesparelser er en god forretning, den giver med det samme resultat på bundlinje og er med til at kunne profilerer virksomhedens miljøprofil.

“No cure – no pay” konceptet skal forstå på den måde at, hvis du som kunde får den energimæssige og økonomiske gevinst ud af den/de løsninger vi foreslår i screenings-rapporten og at disse gennemføre i samarbejde med Muchitsch ApS’s som f.eks. projektleder, skal du ikke betale os for analysen & screeningsrapporten m.m., men kun betale for projektudførelse & -ledelse På den måde er du sikker på, at din investering i den/de nye energirigtige løsninger kan gennemføres til aftalte TBT (tilbagebetalingstid) og jeg sikre dig at du får det beregnede tilskud fra energiselskaberne.

Hvis du som kunde ikke vil gøre brug af de foreslået energiprojekter ud fra aftalte energioptimeringsaftale skal du betale for analyse & screeningsrapport m.v.

Vi har stor teknisk know-how omkring energioptimering og –omlægning bl.a. via vores store netværk i branchen, derfor kan vi finde de mest optimale løsninger til de konkrete projekter.

Vi står inde for besparelsen, vi giver garanti

Du får den besparelse, du bliver stillet i udsigt. Vi udarbejder et samlet beslutningsgrundlag for dit projekt, dvs. en screeningsrapport hvori du kan se, energibesparelsen, investering, tilskuddets størrelse og projekters TBT (tilbagebetalingstid)

Som din energirådgiver kan vi tilbyde at:

  • Afdække dine behov og ønsker til reducering af energiforbrug
  • Rådgive om mulige energimæssige forbedringer og hjælpe med at prioritere dem
  • Udarbejde en plan med overblik og budget for din energirenovering
  • Projektere, indhente tilbud og lave aftaler med underentreprenører
  • Føre tilsyn med og kvalitetssikre arbejdet
  • Lave afsluttende gennemgang og overlevering