Hvem kan få energitilskud

Det kan alle, meningen med energitilskud er, at vi sammen skal nedbringe/reducerer vores energiforbrug ved hjælp af konstruktiv energibesparelse.

Derfor kan følgende søge energitilskud

Private boligejere

Ejer- og andelsboliger

Virksomheder

Det offentlige

Sommerhuse

Landbrug
Hvad kan du få tilskud til

Udskiftning af belysnings-anlæg

Skift fra naturlig til mekanisk ventilation med genvinding

Konvertering af oliekedler, gaskedler og elvarme til

Fjernvarme

Jordvarme

Luft/vand varmepumpe

Vinduer og døre

Udskiftning af vinduer til mere energirigtige modeller

Udskiftning af ruder til mere energirigtige modeller

Udskiftning af døre til mere energirigtige modeller

Isolering

Isolering af rørinstallationer

Isolering af ydervægge

Isolering af tagkonstruktioner

Hulmursisolering
Se endvidere på hjemmesiden www.Muchitsch.dk